DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp

DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp

Mô Tả Công Việc

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân được giao hàng năm theo định mức công việc bao gồm số dư tiền gửi, dư nợ tín dụng và phí dịch vụ - thông qua các nội dung:

Tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ của ACB

Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng

Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới

Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại KPP theo quy định

 

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học, chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, QTKD, Ngân hàng

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại Ngân hàng hoặc các tổ chức khác

Kiến thức cơ bản về luật NHNN và cá tổ chức tín dụng, Luật dân sự

Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Hiểu biết tổng quát về các quy định, nghị định, quy chế, thông tư hướng dẫn của NHNN

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Anh văn B trở lên

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Fresh
Đông Bắc Bộ
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Security code *

Apply