HO - Giám đốc Bộ phận Quản lý Kết quả hoạt động ATM

HO - Giám đốc Bộ phận Quản lý Kết quả hoạt động ATM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổ chức giám sát, kiểm soát thu nhập và chi phí hoạt động của Phòng

 • Lập kế hoạch thu nhập phí và chi phí điều hành hàng năm của Phòng căn cứ vào quy mô phát triển, mở rộng mạng lưới ATM;
 • Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh liên quan đến vận hành hệ thống ATM và chi phí hoạt động tại văn phòng;
 • Kiểm soát chi phí tạm ứng hành chánh của phòng.

Tổ chức quản lý và ngăn ngừa rủi ro liên quan đến giao dịch ATM như

 • Tổ chức nhân sự phụ trách thực hiện đối chiếu và kiểm soát các giao dịch thực hiện tại ATM - ACB với báo có từ các tổ chức thẻ / DNA - TCBS;
 • Xây dựng công cụ kiểm soát việc thực hiện đối chiếu giao dịch;
 • Tổ chức thực hiện các trường hợp thừa - thiếu quỹ ATM;
 • Tổ chức kiểm soát công tác hạch toán kế toán về các giao dịch tại ATM, khiếu nại của khách hàng, các giao dịch bất thường;
 • Tổ chức kiểm soát việc hoàn trả tra soát các giao dịch không thành công cho các tổ chức liên kết;
 • Xây dựng hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động ATM;
 • Lập báo cáo các địng kỳ và phát sinh theo nhu cầu;
 • Phối hợp với các bộ phận, lập nhu cầu nhân sự và đào tạo hàng năm;
 • Làm việc với phòng nhân sự, Trung tâm đào tạo về nhu cầu tuyển dụng và đào tạo của TT ATM;
 • Tổ chức bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán;
 • Tổ chức quản lý tài sản ATM đang vận hành và trang thiết bị liên quan;
 • Tổ chức thực hiện 5S, ISO, khảo sát chương trình chất lượng dịch vụ nội bộ cho phòng Quản lý hệ thống ATM.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn

 • Đại học chuyên ngàng ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, ngoại thương.

Kiến thức chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thẻ;
 • Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan;
 • Kiến thức về quản lý và phân tích tài chính;
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc nghiệp vụ thẻ/ATM.

Các kỹ năng

 • Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh Văn;
 • Vi tính: sử dụng thành tạo vi tính văn phòng;
 • Kỹ năng sử dụng DNA - TCBS;
 • Có khả năng quản lý và làm việc nhóm;
 • Có khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển