HO - Chuyên viên Quản trị nhân sự

Mô Tả Công Việc

 • Triển khai các chương trình hội nhập môi trường làm việc của nhân viên tân tuyển
 • Tổ chức và kiểm soát quá trình ký kết và thực hiện các loại hoạt động (hợp đồng học việc, hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động,..) giữa ACB và nhân viên phù hợp với chính sách nhân sự của ACB và các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với chính sách nhân sự của ACB và các quy định của pháp luật hiện hành
 • Quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên trên hệ thống thông tin về nhân sự
 • Quản lý nhân viên tân tuyển toàn hệ thống, cập nhật, xác nhận tình trạng của nhân viên tân tuyển
 • Soạn thảo , ban hành các Quyết định về nhân sự và cập nhật thông tin lên hệ thống một cách kịp thời theo yêu cầu công việc
 • Soạn thảo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của nhân viên tại ACB. Phát hiện và phối hợp xử lý kỷ luật
 • Tiếp nhận, phối hợp xử lý các khiếu nại và tranh chấp lao động tại ACB
 • Tiếp nhận, phỏng vấn nhân viên nghỉ việc và giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động, Thu hồi chi phí đào tạo, chi phí phạt vi phạm HĐLĐ của nhân viên nghỉ việc

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý Nguồn Nhân lực/Hành chính học/Luật/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
 • Chuyên viên quản lý nhân sự: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan
 • Nhân viên quản lý nhân sự: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc lĩnh vực liên quan hoặc nhân viên mới tốt nghiệp có học lực tốt.
 • Có kiến thức vè quản trị nhân sự
 • Nắm vững kiến thức về quản trị nguồn nhân lực
 • Am hiểu về các quy đinh, quy chế liên quan đến nhân sự và quy trình nghiệp vụ của ACB

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply