TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ KHDN SME

TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ KHDN SME

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nhận yêu cầu, mục tiêu từ Chủ dự án, thu thập thông tin dữ liệu từ bên trong/ bên ngoài để đề xuất ý tưởng, khung thực thi, cụ thể hóa mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan đến dự án.
 • Khởi tạo dự án: Hoạch định nguồn lực, xác định nhân sự cốt lõi của ban dự án; thu thập thông tin dữ liệu để làm rõ mục tiêu, phạm vi, tìm kiếm phương án/ giải pháp khả thi để xây dựng đề cương dự án; thiết lập đề cương dự án; dự kiến rủi ro, xác định tác động các bên liên quan đến dự án (nếu có)
 • Thiết lập kế hoạch dự án, định hướng kế hoạch dự án, xác định cụ thể nội dung, phạm vi công việc; thiết lập kế hoạch tiến độ, kế hoạch chi phí, kế hoạch nhân sự và các kế hoạch cần thiết khác
 • Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện, điều phối và quản lý quá trình thực thi dự án 
 • Phân công và đánh giá kết quả công việc của thành viên dự án
 • Tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng; quản lý sự thay đổi, quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh…. đảm bảo triển khai dự án đúng phạm vi, tiến độ và chi phí dự án theo kế hoạch đề ra.
 • Phối hợp thực hiện truyền thông nội bộ dự án với các đơn vị chức năng
 • Chủ động tổ chức và chủ trì các hoạt động, các cuộc họp định kỳ, để thống đạt được mục tiêu dự án
 • Lập và báo cáo định kỳ (hàng tuần/hàng tháng) hoặc khi có yêu cầu về tiến độ thực hiện/kết quả dự án cho Chủ dự án và các bên có liên quan (nếu có).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp ĐH / Sau ĐH chuyên ngành kinh tế/ tài chính/ NH/ quản trị kinh doanh
 • Thông thạo tiếng Anh (nghe, nói, viết, đọc)
 • Thông thạo vi tính văn phòng

2. Kiến thức/ kinh nghiệm chuyên môn

 • Kiến thức chuyên môn có liên quan (tài chính/ NH/ lĩnh vực liên quan đến DA sẽ triển khai)
 • Kiến thức pháp lý liên quan đến lĩnh vực NH (luật NH, luật dân sự), hiểu biết về quy định, quy chế, thông tư, hướng dẫn của NHNN và của ACB liên quan đến sản phẩm dịch vụ NH
 • Am hiểu hoạt động ngân hàng và mô hình kinh doanh doanh nghiệp
 • Kiến thức chuyên môn liên quan đến dự án và các kiến thức bổ trợ khác nhằm triển khai dự án đảm bảo phạm vi, chi phí và thời gian của dự án.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, thiết kế mô hình kinh doanh
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
 • Có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực tài chính/ NH/ lĩnh vực liên quan đến DA sẽ triển khai
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Manager
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển