ACB - Đối tác Sự nghiệp 2023

ACB - Đối tác Sự nghiệp 2023

Click vào vị trí để xem chi tiết mô tả công việc

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Khu vực - Chức danh bạn mong muốn ứng tuyển  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply