The Next Banker 2022

The Next Banker 2022

The Next Banker 2022 chào đón các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học trên toàn quốc, đang theo học khối ngành kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2021 - 2022.

(Click vào vị trí để xem mô tả công việc)

NV Quan hệ Khách hàng Cá nhân

NV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

NV Dịch vụ Khách hàng

   (vị trí trải nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh)


NV Tuyển dụng & Thu hút nhân tài

NV Phân tích dữ liệu Nhân sự

NV Quản trị dữ liệu

NV Quản lý hiệu quả công việc

NV Bán hàng qua đối tác

NV Dịch vụ Khách hàng Trung tâm Thẻ

NV Kinh doanh Thẻ trực tiếp

NV Bán hàng Giao dịch

NV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn

NV Sản phẩm Huy động

NV Sản phẩm Tín dụng Doanh nghiệp

Thành viên Ban dự án Trường học - Bệnh viện

NV Định chế Tài chính

NV Kinh doanh Ngoại hối

NV Quản lý bán hàng Sản phẩm Thị trường Tài chính

NV Quản tri Bảng cân đối kế toán

NV Hỗ trợ Phê duyệt

 

NV Phát triển Sản phẩm

NV Quản lý Dịch vụ Ngân hàng Số

NV Xử lý Nợ

NV Sáng tạo

NV Thẩm định Tài Sản

NV Thanh toán Quốc tế

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Chuyên ngành  *
Điểm trung bình tích lũy  *
Bạn mong muốn ứng tuyển khu vực nào?  *
Chỉ chọn khu vực bạn mong muốn nhất
Vị trí bạn muốn ứng tuyển  *
Lựa chọn vị trí phù hợp - BTC chỉ ghi nhận vị trí ứng tuyển cuối cùng
Cam kết tốt nghiệp năm 2022  *
Các bạn sinh viên năm cuối, học vượt có thể cam kết về thời hạn nộp bằng trong năm 2022
Your CV
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply