TMO - Giám Đốc Quản Lý Danh Mục Dự Án Chiến Lược

TMO - Giám Đốc Quản Lý Danh Mục Dự Án Chiến Lược

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng và ban hành các chính sách/ quy trình/ hướng dẫn/ khung/ biểu mẫu triển khai & quản trị dự án để áp dụng cho toàn bộ TMO và dần lan tỏa sang toàn hàng.
 • Tổng hợp và cung cấp các báo cáo giám sát các cột mốc quan trọng; rủi ro, vấn đề và các điểm lệ thuộc cho toàn bộ danh mục dự án tại TMO.
 • Liên tục đánh giá danh mục dự án TMO để đảm bảo tiến độ tổng thể, ngân sách và cách thức làm việc.
 • Phối hợp với lãnh đạo cấp cao để hỗ trợ tiến độ dự án hoặc giải quyết các điểm lệ thuộc/ rủi ro/ vấn đề phát sinh.
 • Ghi lại chính xác quá trình tạo ra, phát triển và thực hiện danh mục dự án, cũng như ghi lại về phạm vi, ngân sách và các lần thay đổi.
 • Các công việc chung khác của TMO (Chiến lược, Cơ cấu tổ chức, BSC/KPI, Quản lý tài liệu, …)

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án.
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng.
 • Am hiểu về lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng.
 • Có kiến thức về quy trình, quy định, vòng đời dự án.
 • Có kiến thức về mô hình quản lý dự án theo Scrum, Agile, PMP.
 • Có các chứng chỉ về quản lý dự án (PMP, PMI, Scrum...).

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển