HO - Chuyên Viên Quản Lý Quan Hệ Lao Động Và Tuân Thủ

HO - Chuyên Viên Quản Lý Quan Hệ Lao Động Và Tuân Thủ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình về quản lý lao động.
 • Thiết lập quan hệ lao động thông qua các nguyên tắc và triển khai ký kết các loại hợp đồng giữa ACB và nhân viên.
 • Quản lý kết quả hoàn thành công việc của nhân viên để định hình, sắp xếp lực lượng lao động.
 • Vận hành các chính sách, thủ tục liên quan việc duy trì/ chấm dứt quan hệ lao động.
 • Kiểm soát, quản lý sự tuân thủ trong quan hệ lao động; xây dựng chính sách, công cụ nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên.
 • Xử lý các hành vi vi phạm nội quy lao động, kỷ luật lao động.
 • Quản lý, kiểm soát quá trình cập nhật, chuẩn hóa và lưu trữ thông tin, hồ sơ nhân sự.
 • Tư vấn cho các cấp quản lý và nhân viên trong quá trình triển khai các chính sách về quản lý quan hệ lao động và tuân thủ.
 • Cải tiến, đổi mới quy trình vận hành hàng ngày theo hướng tinh gọn, ứng dụng công nghệ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý Nguồn Nhân lực/Luật/Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh/ Hành chính học.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại trong lĩnh vực quản lý quan hệ lao động, quản lý sự tuân thủ trong quan hệ lao động hoặc lĩnh vực liên quan

Kiến thức:

 • Có kiến thức về quản trị nguồn nhân lực.
 • Có kiến thức về luật lao động.

Năng lực:

 • Giải quyết vấn đề nhạy bén.
 • Giao tiếp tự tin, thuyết phục.
 • Trình bày văn bản tốt.
 • Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
 • Chủ động trong công việc.
 • Yêu thích sự đổi mới.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển