IT - Security (Infrastructure Cloud Project)

IT - Security (Infrastructure Cloud Project)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu và phát triển các giải pháp an toàn bảo mật toàn diện cho các lớp Network, Application, Endpoint. Data, và Cloud của hạ tầng công nghệ cloud ngân hàng.
 • Vận hành và phát triển các hệ thống bảo mật của P.DV Cloud.
 • Phối hợp với đối tác/phòng ban liên quan hỗ trợ vận hành và đánh giá các thay đổi/giải pháp về an toàn bảo mật cho môi trường hybrid cloud.
 • Tổ chức đào tạo, cập nhật và chia sẽ những công nghệ bảo mật mới cho nhân viên.
 • Cam kết đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật của P. DV Cloud với các Đơn vị liên quan.
 • Phối hợp các bộ phận, phòng ban liên quan nếu xảy ra các sự cố về an toàn thông tin trong quá trình vận hành và cung cấp dịch vụ cloud.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, mật mã, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Hoàn thành các chứng chỉ sau là một điểm cộng:
  + Chứng chỉ về điện toán đám mây, ảo hóa
  + Chứng chỉ về bảo mật như: Security+, CEH, CISA, CISM hoặc các chứng chỉ bảo mật khác tương đương

Kiến thức/ Chuyên môn:

 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành các nền tảng ảo hóa và các giải pháp an toàn bảo mật
 • Kiến thức về bảo mật cho nền tảng cloud bao gồm: private, public và hybrid.
 • Hiểu rõ về các dịch vụ cung cấp trên nền tảng đám mây.
 • Kiến thức về hệ thống cơ sở hạ tầng đám mây, nền tảng ảo hóa như: VMware vSphere, Openstack, K8S, Docker, AWS, Azure,...

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo.
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng tiếng Anh trong chuyên ngành IT

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply