HO - Nhân viên Kế toán Thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Lập các báo cáo, hạch toán kế toán nghiệp vụ thẻ và xử lý các lỗi hệ thống nhằm đảm bảo các giao dịch của hoạt động thẻ được hạch toán/xử lý chính xác, kịp thời.
 • Nhận, xử lý và hạch toán, lập báo cáo các nghiệp vụ thẻ phức tạp chính xác và kịp thời.
 • Viết mô tả và thử nghiệm các chương trình phục vụ nghiệp vụ kế toán.
 • Xử lý các trường hợp khiếu nại giao dịch thanh toán của khách hàng VIP.
 • Xử lý các báo cáo hàng ngày về bù trừ thanh toán và phát hành thẻ, cân đối các giao dịch.
 • Đối chiếu số dư giữa hệ thống thẻ và corebanking.
 • Tham gia các dự án phát hành thẻ và chấp nhận thanh toán thẻ, các dịch vụ/ tiện ích thẻ.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng, KPP, ngân hàng khác liên quan đến việc thanh toán thẻ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ, ngân hàng.
 • Kiến thức về nghiệp vụ thẻ.
 • Kiến thức về hoạt động ngân hàng.
 • Các văn bản thuế, quản lý ngoại hối.
 • Các quy định về thanh quyết toán của tổ chức thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB) và trong nước (Napas).
 • Các văn bản pháp luật dành cho các tổ chức tín dụng.
 • Các kiến thức chung về các sản phẩm của ngân hàng như: Thị trường chứng khoán, thanh toán quốc tế, sản phẩm tiết kiệm v.v…
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm Corebanking, CMS.
 • Kỹ năng sắp xếp công việc, lưu trữ hồ sơ .
 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ làm việc trong và ngoài đơn vị đang làm việc.
 • Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập báo cáo, thống kê.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
 • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (cả nói và viết) theo tiêu chuẩn của ACB.

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply