HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro bên ngoài

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Xây dựng và cập nhật quy định quản lý chỉ số rủi ro trọng yếu (KRI) và quy định đánh giá hiệu quả chốt kiểm soát trọng yếu, đảm bảo phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng theo từng thời kỳ, và tuân thủ các quy định của NHNN. Tổ chức đào tạo, triển khai và hỗ trợ các đơn vị Hội sở và Kênh phân phối toàn hệ thống thực hiện tuân thủ theo quy định. Góp ý kiến, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro liên quan.
 • Ghi nhận, hướng dẫn các đơn vị trong ngân hàng ước lượng tổn thất đối với các sự cố rủi ro hoạt động làm gián đoạn hoạt động kinh doanh; phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát các biện pháp khắc phục, cập nhật kế hoạch hoạt động liên tục.
 • Hỗ trợ GĐBP quản lý rủi ro hoạt động bên ngoài trong việc xây dựng các quy trình, các hướng dẫn nhằm triển khai quản lý RRHĐ trong triển khai và hỗ trợ các đơn vị Hội sở, Kênh phân phối xây dựng kế hoạch đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục.
 • Quản lý các sự kiện rủi ro hoạt động (RRHĐ) có yếu tố bên ngoài. Phân tích các nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thất, và đề xuất các biện pháp/kế hoạch hành động để nâng cao năng lực quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan kế toán, kiểm toán, thống kê, ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm xây dựng quy trình và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động, hoặc kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm soát rủi ro tại các đơn vị thuộc Tuyến phòng vệ 1 tại các tổ chức Tài chính.
 • Hoặc có kinh nghiệm kiểm toán, tư vấn liên quan cho các Tổ chức tài chính.
 • Ưu tiên kinh nghiệm số hóa và tự động hóa quản lý rủi ro hoạt động.
 • Có chuyên môn về quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Kiến thức rộng về các chính sách, sản phẩm của ngân hàng.
 • Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động.
 • Có khả năng giao tiếp, dịch thuật và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Kỹ năng phân tích, tư duy logic, giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm Microsoft thành thạo để tổng hợp và phân tích dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và trình bày.
 • Kỹ năng làm việc độc lập.
 • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc.
 • Kỹ năng quản lý dự án

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply