TMO - Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh

TMO - Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh

RESPONSIBILITIES

 • Làm việc với các Phòng ban liên quan để hoàn thiện các nghiệp vụ phân tích kinh doanh cụ thể cho từng dự án
 • Đóng vai trò đầu mối trong việc đề xuất các yêu cầu về dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc nghiệp vụ phân tích
 • Đánh giá các vấn đề, điểm cần cải thiện và đề xuất dựa trên kết quả phân tích
 • Xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo kinh doanh phục vụ cho việc quản trị hiệu quả cho Chủ dự án và các phòng ban liên quan
 • Theo dõi hiệu suất hệ thống và xem xét, đề xuất, áp dụng các công cụ mới
 • Giám sát quá trình phát triển và đảm bảo tuân thủ lịch trình và khung thời gian.
 • Phối hợp cùng bộ phận tài chính để đưa ra các dự báo tác động dựa trên các hành động tác động.
 • Xác định chính sách giá phí và hiệu quả tài chính của các chính sách giá phí đó.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ hiện hành.
 • Tuân thủ các Tiêu chuẩn Dịch vụ về Hiệu suất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • Vị trí này yêu cầu một cá nhân có chí hướng cao, đam mê các lĩnh vực mô hình tài chính, quản trị hiệu quả tài chính, phân tích kinh doanh
 • Có kiến thức về phương pháp luận phân tích dữ liệu toán thống kê và phân tích định lượng. Kiến thức chung về hoạt động quản trị kinh doanh, mô hình kinh doanh
 • Có am hiểu chuyên sâu về mô hình giá/phí của các sản phẩm trong dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Việt Nam.
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, thống kê tổng hợp số liệu, tư duy kinh doanh
 • Có khả năng diễn giải dữ liệu, kết quả, báo cáo phân tích bằng ngôn ngữ kinh doanh
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có khả năng tự định hướng và tính tự tổ chức cao
 • Khả năng giao tiếp và hoạt động chuyên nghiệp với tất cả các cấp nhân sự và các phòng ban khác trong toàn tổ chức.
 • Quen thuộc với nhiều khái niệm, thực hành của lĩnh vực này.
 • Tư duy phản biện: Có thể xử lý dữ liệu theo cách để đưa ra các đề xuất cần có tư duy phản biện.

TRAINING AND EXPERIENCE

 • Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • 8 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Kinh nghiệm phân tích kinh doanh tối thiểu 5 năm.
 • Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng và quản trị mô hình tài chính
 • Thành thạo Power BI, Excel, SPSS, Python…

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply