IT - Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng

Mô Tả Công Việc

 • Lập kịch bản thử nghiệm
 • Tiến hành thử nghiệm sau khi hoàn tất lập trình
 • Hỗ trợ cho Đơn vị yêu cầu nghiệm thu chương trình.
 • Tham gia tìm hiểu các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm và phối hợp với các Phòng ban liên quan tìm giải pháp khắc phục.
 • Biên soạn tài liệu hướng dẫn thao tác cho người sử dụng theo từng hồ sơ nếu có phát sinh thao tác mới.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các Ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Tài chính và Ngân hàng
 • Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng: Các sản phẩm, quy trình nghiệp vụ.
 • Kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng.
 • Kiến thức về Core banking, Internet banking.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin
 • Có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc thử nghiệm
 • Năng lực xây dựng kịch bản, cũng như thử nghiệm ứng dụng.
 • Năng lực giao tiếp và thuyết phục.
 • Năng lực đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh phục vụ công việc.
 • Năng lực làm việc theo nhóm.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply