IT - DataWarehouse Consultant

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tiếp nhận hệ thống máy chủ và tài liệu kỹ thuật kèm theo
 • Giám sát họat động của máy chủ và cơ sở dữ liệu Datawarehouse và nghiệp vụ hằng ngày
 • Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố nếu có cho các hệ thống Cơ sở dữ liệu Datawarehouse và nghiệp vụ hoặc các sự cố về cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý an ninh cơ sở dữ liệu Datawarehouse và nghiệp vụ: ngăn chặn các hành động truy cập và điều chỉnh cơ sở dữ liệu mà không được phép.
 • Tạo user và cấp quyền truy cập thích hợp cho nhân viên nhóm khác khi có yêu cầu hoặc cho các chương trình không phải vận hành
 • Thực hiện kiểm tra kế họach sao lưu và phục hồi hệ thống. Cài đặt các cơ sở dữ liệu Datawarehouse và nghiệp vụ cho các đơn vị khác khi có yêu cầu
 • Thực hiện kiểm tra và bảo trì hệ thống vào cuối tháng hoặc cuối quý
 • Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu Datawarehouse và nghiệp vụ và đưa ra các giải pháp tối ưu, các biện pháp tinh chỉnh cho cơ sở dữ liệu
 • Thực hiện việc dự phòng thảm hoạ, phục hồi hệ thống hoặc chuyển đổi hệ thống khi cần thiết
 • Thực hiện các công việc do Giám đốc/ Phó Giám đốc, Giám đốc phòng, Giám đốc bộ phận giao
 • Thực hiện các công việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống để nâng cao khả năng vận hành, xử lý, tham gia dự án khác theo yêu cầu hoặc phối hợp các bộ phận ứng dụng khác để phát triển và điều chỉnh
 • Biên soạn các tài liệu kỹ thuật vận hành, các quy trình, các quy định

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin
 • Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống và cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng
 • Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc với nhóm tốt.
 • Kỹ năng tổ chức công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm.
 • Năng động, nhiệt tình, không ngại khó.
 • Trung thực, cẩn thận, chính xác.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply