HO - Chuyên viên/Nhân viên Pháp Chế

HO - Chuyên viên/Nhân viên Pháp Chế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tư vấn pháp luật cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các đơn vị trong toàn hệ thống;
 • Thẩm định về mặt pháp lý hoặc trực tiếp xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy chế quản lý nội bộ của tổ chức;
 • Soạn thảo các văn bản trình các cấp kiến nghị với các cơ quan nhà nước về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của ACB;
 • Giải quyết tranh chấp với khách hàng, sự cố pháp lý, đại diện cho ACB làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan tố tụng khi được ủy quyền..

TẢ CÔNG VIỆC

Trình độ:

 • Trình độ Đại học chuyên ngành luật

Kinh nghiệm làm việc:

 • Nhân viên: tối thiểu 01 năm kinh nghiệp nghiệp vụ pháp lý chứng từ/pháp chế tại tổ chức tín dụng khác
 • Chuyên viên: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nghiệp vụ pháp lý chứng từ/pháp chế tại tổ chức tín dụng khác

Các kiến thức chuyên môn liên quan:

 • Kiến thức về chuyên ngành luật;
 • Kiến thức về tài chính, ngân hàng;
 • Kiến thức về sản phẩm dịch vụ tín dụng;
 • Kiến thức tổng quan về chính trị, kinh tế, xã hội.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển