TMO - Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi

TMO - Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Áp dụng các phương pháp luận cho mô hình quản trị thay đổi (ADKAR, Kotter’s theory, Lewin’s Change management model, …) để dẫn dắt các hoạt động quản lý sự thay đổi.
 • Đảm bảo việc phát triển và duy trì quá trình cho sự thay đổi tổng thể, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, khuôn mẫu để cho đảm bảo tính nhất quán trong quản lý sự thay đổi.
 • Tạo các sản phẩm đảm bảo cho các kế hoạch quản lý thay đổi cốt lõi bao gồm: Kế hoạch tài trợ (Sponsor roadmap), Quản lý sự kháng cự (resistance management), Kế hoạch truyền thông (communication plan) và Kế hoạch đào tạo (Training & coaching).
 • Hỗ trợ các nỗ lực truyền thông sự thay đổi: đưa ra các đề xuất thiết kế, nội dung cần phát triển, phân phối và quản lý các thông điệp quan trọng cần truyền của các dự án thuộc sáng kiến chiến lược.
 • Đánh giá tác động của thay đổi: Tiến hành phân tích tác động, đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi và xác định các bên liên quan chính.
 • Hỗ trợ việc Đào tạo: Cung cấp đầu vào, yêu cầu tài liệu, và hỗ trợ thiết kế và phân phối các chương trình đào tạo cần thiết cho các năng lực chuyển đổi cần có.
 • Quản lý kết hợp với Trưởng / Phó phòng TMO để ưu tiên các kế hoạch cho việc quản lý sự thay đổi.
 • Cung cấp bản báo cáo về quản lý cho tất cả các hoạt động thay đổi trong TMO và toàn tổ chức.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Hiểu biết vững chắc về cách con người trải qua sự thay đổi và quá trình cần có cho sự thay đổi
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp luận và công cụ quản lý thay đổi
 • Khả năng truyền đạt thông điệp rõ ràng cho nhiều đối tượng
 • Khả năng ảnh hưởng đến người khác và hướng tới một tầm nhìn hoặc mục tiêu chung
 • Linh hoạt và dễ thích nghi; có thể làm việc trong các tình huống linh hoạt
 • Có kỹ năng tổ chức với thiên hướng lập kế hoạch chiến lược và xác định các chiến thuật phù hợp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ
 • Có khả năng làm việc hiệu quả ở tất cả các cấp của tổ chức
 • Sự nhạy bén trong kinh doanh và hiểu biết về các vấn đề và thách thức của tổ chức
 • Kinh nghiệm với những nỗ lực thay đổi tổ chức quy mô lớn
 • Có các chứng nhận hoặc chứng chỉ về trong lĩnh vực quản lý thay đổi

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply