IT - CV Hỗ Trợ Phát Triển Ứng Dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận các Phiếu yêu cầu (PYC) về sự thay đổi, phát triển phần mềm, hỗ trợ tài khoản, xữ lý lỗi ứng dụng được gửi lên từ các Đơn vị nghiệp vụ (BU) trên Jira.
 • Theo dõi các hồ sơ PYC trên Jira: theo dõi, nhắc nhở PO cập nhật Jira thường xuyên hoặc cập nhật theo thông tin đã được đồng thuận giữa BU và PO.
 • Quản lý giám sát, cập nhật tiến độ các PYC CRs/PRs/HFs của Mảng Thay đổi và Phát triển.
 • Tham gia các dự án và/hoặc thực hiện các công việc khác theo phân công/ủy quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh.

2. Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng (về sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ,…) là một lợi thế.
 • Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án triển khai phần mềm.
 • Kiến thức về các phần mềm: Jira, Microsoft BI, Microsoft Powerpoint, Excel, MS Project,…

3. Các kỹ năng

 • Năng lực đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành IT tiếng Anh.
 • Năng lực quản lý thời gian.
 • Năng lực giải quyết vấn đề.
 • Năng lực đàm phán.
 • Năng lực giao tiếp

4. Các kinh nghiệm liên quan

 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về tổ chức và quản lý dự án hoặc nhóm phát triển phần
  mềm

5. Các Phẩm chất Cá nhân/ Hành vi Cần có

 • Chủ động, sáng tạo, kiên nhẫn.
 • Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.
 • Chăm chỉ, cẩn thận.
 • Có ý thức học hỏi, tinh thần cầu thị, thích ứng nhanh với cái mới (do các qui trình nghiệp vụ, yêu cầu quản lý, công nghệ,... thường xuyên thay đổi).

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply