TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi

TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Truyền thông, hướng dẫn và đảm bảo các chính sách/ quy trình/ hướng dẫn/ biểu mẫu/ khung triển khai & quản trị dự án được áp dụng tại dự án được phân công
 • Thiết lập nhịp vận hành của dự án được phân công đảm bảo theo nhịp vận hành chung của TMO với tần suất và mục tiêu phù hợp
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án Chiến Lược trong việc lập kế hoạch dự án từ tổng quan đến chi tiết để đạt được các mục tiêu đã vạch ra
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án Chiến Lược phân công công việc và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành theo đúng tiến độ
 • Liên tục đánh giá dự án để đảm bảo các deadline, ngân sách và cách thức làm việc
 • Nhận diện, đánh giá & phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các điểm lệ thuộc/ rủi ro/ vấn đề phát sinh
 • Tổng hợp và cung cấp các báo cáo giám sát cột mốc quan trọng, rủi ro, vấn đề và các điểm lệ thuộc cho dự án được phân công
 • Thúc đẩy hiệu suất của nhóm dự án thông qua việc áp dụng các công cụ hỗ trợ và phương pháp làm việc tốt nhất

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/quản trị kinh doanh.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án
 • Có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Kỹ năng quản lý dự án theo Scrum, Agile, PMP....
 • Có các chứng chỉ về quản lý dự án (PMP, PMI, Scrum...)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
 • Kỹ năng tổ chức, điều phối công việc
 • Làm việc nhóm và làm việc độc lập
 • Kỹ năng tư duy phản biện

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển