TMO - CV Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi

TMO - CV Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Triển khai các công cụ, hệ thống, quy trình giám sát các dự án chuyển đổi
 • Đảm bảo tính tuân thủ nhập liệu thông tin/các mốc chính vào các công cụ biểu mẫu của các đội dự án
 • Theo dõi và giám sát các sáng kiến để nắm bắt, ghi nhận tiến độ/tình trạng của từng dự án và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền
 • Hỗ trợ kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa các công cụ mẫu biểu
 • Thực hiện các báo cáo tiến độ các dự án lên Tổng giám đốc, Ủy ban chiến lược, HĐQT
 • Thực hiện các công việc khác được giao

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về quản trị dự án
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kinh nghiệm về Agile hoặc các mô hình quản trị dự án

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply