TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi

TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tư vấn cho GĐDA phương án điều phối nguồn lực các thành viên trong Ban dự án và các đơn vị có liên quan.
 • Là đầu mối kết nối nguồn lực trong và ngoài dự án để đảm bảo sự phối hợp và kết quả công việc của dự án
 • Có ý kiến góp ý đối với các các tài liệu thuộc dự án bao gồm nhưng không giới hạn: (1) các báo cáo kết quả công việc, tiến độ, chi phí thực hiện công việc dự án gửi đến Chủ dự án, Ủy ban chiến lược và / hoặc cấp thẩm quyền định kỳ, hoặc khi có yêu cầu; (2) tờ trình; (3) các tài liệu khác liên quan đến dự án khi được yêu cầu.
 • Quản lý và giám sát dự án liên quan đến phạm vi, tiến độ, chất lượng, chi phí, nguồn lực và rủi ro dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/quản trị kinh doanh.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án
 • Có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Kỹ năng quản lý dự án theo Scrum, Agile....
 • Có các chứng chỉ về quản lý dự án là lợi thế
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
 • Kỹ năng tổ chức, điều phối công việc
 • Làm việc nhóm và làm việc độc lập
 • Kỹ năng tư duy phản biện

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply