HO - Giám đốc/Chuyên Viên Bán hàng trực tiếp sản phẩm Thị trường Tài chính Phía Bắc/Phía Nam

HO - Giám đốc/Chuyên Viên Bán hàng trực tiếp sản phẩm Thị trường Tài chính Phía Bắc/Phía Nam

Mô Tả Công Việc:

1.Lập kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh sản phẩm Thị trường Tài chính phân khúc KH mục tiêu (KHDN lớn, FDI, NBFI) cùng với các vùng/đơn vị kinh doanh được giao phụ trách.

 • Lập danh sách khách hàng hiện tại và tiềm năng có nhu cầu về sản phẩm Thị trường Tài chính.
 • Lên kế hoạch tiếp cận, tư vấn, cung cấp sản phẩm phù hợp cho khách hàng mục tiêu.

2.Xác định, đánh giá tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, cung cấp thông tin, đưa ra giải pháp, điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ phù hợp đến khách hàng mục tiêu, đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định và thẩm quyền.

 • Thường xuyên gặp gỡ khách hàng cùng với ĐVKD để hiểu rõ nhu cầu khách hàng mục tiêu.
 • Tư vấn xu hướng thị trường, triển khai hoạt động bán sản phẩm, cấu trúc sản phẩm, điều kiện ký quỹ và các điều kiện khác cho khách hàng và đơn vị liên quan trong nội bộ ACB.
 • Đề xuất các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm tài chính phù hợp cho các đơn vị kinh doanh.

3.Xây dựng và duy trì network với khách hàng bên ngoài và nội bộ

 • Định kỳ tổ chức hội thảo sản phẩm, thông tin thị trường, đánh giá hoạt động kinh doanh và đề xuất đến khách hàng, Vùng/Cụm/ĐVKD.
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh mở rộng mạng lưới khách hàng mục tiêu.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để phát triển sản phẩm TTTC, cấu trúc sản phẩm mới phù hợp thị trường và nhu cầu khách hàng.

4.Thu thập và phân tích thông tin về khách hàng mục tiêu tiềm năng, về thị trường, tìm kiếm cơ hội và bán sản phẩm TTTC, cấu trúc sản phẩm liên quan cho khách hàng mục tiêu tiềm năng

 • Kiểm soát lãi, lỗ đến từng loại hình sản phẩm và phân khúc khách hàng cho ĐVKD.
 • Báo cáo định kỳ các giao dịch tiềm năng.
 • Cập nhật thông tin thị trường cho KH mục tiêu, ĐVKD.
 • Liên tục nắm bắt các thay đổi thông tin thị trường.

Yêu Cầu Công Việc:

 • Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, các trường: Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học ngân hàng hoặc các trường Đại học danh tiếng nước ngoài. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế; Đầu tư.
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính từ 5 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm liên quan đến hoạt động kinh doanh/bán sản phẩm Thị trường Tàichính.
 • Nắm vững các kiến thức về sản phẩm ngân hàng và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Kỹ năng bán hàng, thuyết phục, thương lượng, phối hợp làm việc với các bên liên quan với các mục tiêu và thứ tự ưu tiên khác nhau.
 • Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
 • Tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên ứng viên biết Tiếng Hoa/Hàn/Nhật.

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển