HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Quy Trình

Mô tả công việc

Hỗ trợ Giám đốc BP Chính sách Rủi ro hoạt động và quản lý rủi ro quy trình trong việc tổ chức xây dựng và triển khai quy trình tự đánh giá rủi ro hoạt động trong NH; hướng dẫn các đơn vị của ACB trong việc nhận dạng, đo lường, đánh giá RRHĐ và tư vấn đề xuất các chốt kiểm soát phù hợp đối với các nguyên nhân như: Con người, quy trình và các yếu tố bên ngoài, các yếu tố công nghệ; xây dựng công cụ quản lý, giám sát tự đánh giá RRQT của các đơn vị theo quy trình đã được ban hành.

 • Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, các đơn vị nghiệp vụ của ACB và thực hiện việc nhận dạng, đo lường, đánh giá và tư vấn đề xuất các giải pháp giảm thiểu phù hợp đối với các rủi ro hoạt động trong quy trình nghiệp vụ bao gồm phát triển sản phẩm mới/thị trường mới.
 • Hỗ trợ Giám đốc BP Chính sách Rủi ro hoạt động và quản lý rủi ro quy trình trong việc xây dựng và triển khai công cụ quản lý, giám sát tự đánh giá RRQT của các đơn vị theo quy trình đã được ban hành.

 • Phối hợp với các đơn vị trong việc nhận dạng, đo lường, đánh giá các tác động tới các hoạt động của ngân hàng có nguyên nhân từ con người, quy trình, hệ thống và các yếu tố bên ngoài.

 • Cập nhật kiến thức các sản phẩm/nghiệp vụ/quy trình của NH theo xu hướng số hóa để đảm bảo quá trình đánh giá RRHĐ được thực hiện phù hợp.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan tài chính, quản trị, kế toán, kiểm toán, thống kê, ngân hàng…

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Có kiến thức về quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng/tổ chức tài chính (bao gồm kiến thức về quản lý quy trình có liên quan đến công nghệ thông tin)
 • Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của Ngân hàng
 • Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.
 • Ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.

3. Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích, tư duy logic
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động
 • Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Cẩn trọng
 • Chính trực
 • Cách tân
 • Hài hòa
 • Hiệu quả

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply