HO - Giám Đốc Chính Sách Tuân Thủ

HO - Giám Đốc Chính Sách Tuân Thủ

Mô tả công việc:

  • Khối lượng kiến thức, nghiệp vụ của Ngân hàng nhiều.

  • Sự thay đổi liên tục của văn bản pháp luật.

  • Bảo đảm duy trì văn hóa tuân thủ tại ACB trong điều kiện các vi phạm pháp luật, vi phạm quy định nội bộ ngày càng nhiều và tinh vi.

  • Ứng dụng công nghệ trong việc thiết lập chính sách rủi ro tuân thủ toàn hàng.

Yêu cầu công việc:

1.Trình độ Học vấn
 Educational Qualifications
1.1 Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học
 Chuyên ngành (Majors): Ngân hàng, Luật, Kiểm toán, tài chính
1.2 Chứng chỉ (Licences): Luật sư (nếu có)
2. Năng lực:
Competencies
2.1. Kiến thức/ Chuyên môn:
- Luật
- Ngân hàng
- Quản trị
2.2. Kỹ năng:
- Thiết lập và thay đổi mô hình quản lý (Building and 
changing model of management),
- Thuyết trình (speeching),
- Tư duy logic (logic thinking),
- Ra quyết định (making decisions),
- Quản lý sự thay đổi.
- Hoạch định và tổ chức công việc.
- Phân công và giao việc

2.3. Các Kinh nghiệm Liên quan
 Relevant Experiences
- Số năm: 5 năm
- Lĩnh vực:
+ Trong ngành ngân hàng và/hoặc luật.
+ Ưu tiên quản lý rủi ro/tuân thủ/kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng, hoặc tư vấn quản lý rủi ro tại 
các tổ chức kiểm toán độc lập.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển