HO - Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Quy Trình

HO - Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Quy Trình

Mô Tả Công Việc

  • Nghiên cứu và đề xuất các chính sách, tiêu chuẩn, các quy trình, các hướng dẫn nhằm triển khai các công cụ đo lường rủi ro hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như: (i) Sơ đồ hóa các quy trình nghiệp vụ, (ii) Tự đánh giá các chốt kiểm soát rủi ro hoạt động, (iii) Phân tích kịch bản.
  • Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, các đơn vị nghiệp vụ của ACB trong việc nhận dạng, đo lường, đánh giá và tư vấn đề xuất các giải pháp giảm thiểu phù hợp đối với các rủi ro hoạt động đối với các nguyên nhân như: Con người, quy trình và các yếu tố bên ngoài, các yếu tố công nghệ.
  • Hỗ trợ GĐ phòng quản lý rủi ro hoạt động trong việc tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu và phân tích các nguyên nhân, báo cáo rủi ro hoạt động về quy trình, đề xuất các biện pháp/kế hoạch hành động để nâng cao năng lực quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan tài chính, quản trị, kế toán, kiểm toán, thống kê, ngân hàng…
  • 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc thiết lập, xây dựng và triển khai khung/chính sách liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
  • Có kiến thức về quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng/tổ chức tài chính (bao gồm kiến thức về quản lý quy trình có liên quan đến công nghệ thông tin).
  • Kiến thức về các qui định luật pháp liên quan.
  • Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế.
  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply