HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp

HO - Nhân Viên/Chuyên viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp

Mô Tả Công Việc:

  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng hiện hữu tại ACB, thực hiện phát triển Thẻ (bán hàng) ACB theo định hướng chung của Trung Tâm Thẻ.
  • Thực hiện các chương trình khuyến khích phát triển thẻ do Trung Tâm Thẻ triển khai, quản lý nợ Thẻ.
  • Thực hiện báo cáo công tác bán hàng và công tác hoạt động do Trưởng Bộ phận – Trưởng Phòng Kinh doanh – Giám đốc Trung Tâm Thẻ yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc:

  • Tốt nghiệp Đại học các khối ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing,...
  • Có kiến thức về sản phẩm Thẻ và nghiệp vụ ngân hàng, nắm bắt xu hướng và hành vi tiêu dùng của khách hàng.
  • Tư duy tích cực, chủ động trong công việc, siêng năng và chịu được áp lực công việc cao.
  • Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giải quyết vấn đề và tổ chức công việc.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển