HO - Business Intelligence Executive

HO - Business Intelligence Executive

Tìm hiểu, phân tích mục tiêu công việc, yêu cầu dữ liệu, yêu cầu xử lý của người sử dụng, để mô hình hóa thành giải pháp Business Intelligent (BI), lập tài liệu mô tả chuyển giao cho bộ phận xử lý dữ liệu, bộ phận MIS – Báo cáo giám sát tiến độ thực hiện và kiểm soát chất lượng hệ thống báo cáo nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Job Descriptions:

 • Xác định mục tiêu công việc của người sử dụng
 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu của người sử dụng
 • Mô hình hóa yêu cầu của người sử dụng thành giải pháp BI
 • Xây dựng hoặc tư vấn cách thức, quy trình thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý và đúng đắn của dữ liệu.
 • Thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý và đúng đắn của dữ liệu lần đầu tiên.
 • Phân tích, mô hình hóa, thiết kế giao diện báo cáo dành cho người sử dụng trên hệ thống BI.
 • Lập kế hoạch, xác định phạm vi, thứ tự ưu tiên của quá trình thực hiện các báo cáo.
 • Giám sát tiến độ thực hiện, kiểm thử hệ thống BI
 • Chuyển giao, hướng dẫn cho người sử dụng
 • Kiểm soát tính đúng đắn của số liệu trên các báo cáo theo tần suất qui định.

Requirements:

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Kiến thức về các hoạt động của ngân hàng
 • Kiến thức về đọc và phân tích báo cáo tài chính, kinh doanh, điều hành.
 • Kiến thức về cấu trúc cơ sở dữ liệu (dimension, measure, data matrix, bus matrix…)

3. Các Kỹ Năng

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (có thể đọc tài liệu chuyên ngành và giao tiếp)
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các công cụ Power BI, SQL, Tablue.
 • Kỹ năng thiết kế, trình bày báo cáo
 • Kỹ năng phỏng vấn và đặt câu hỏi
 • Kỹ năng trình bày và truyền đạt
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thương lượng và thuyết phục

4. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Bắt buộc tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng
 • Các lĩnh vực có liên quan đến phân tích, lập báo cáo (ví dụ như: các báo cáo sản phẩm, rủi ro, tài chính, v.v….) 

5. Các Phẩm chất Cá nhân cần có

 • Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
 • Năng động, chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, thân thiện.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển