HN - NV/CV Bán hàng qua đối tác

HN - NV/CV Bán hàng qua đối tác

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện các mục tiêu kinh doanh (của cá nhân hoặc mục tiêu kinh doanh chung của bộ phận/phòng):

 • Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh trong năm tài chính theo mục tiêu SMART;
 • Cập nhật kịp thời, đầy đủ kiến thức về quy định, chính sách, sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu Khách hàng;
 • Khai thác nhu cầu và bán chéo sản phẩm dịch vụ cho khách hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho ACB

2. Phát triển và duy trì Khách hàng:

 • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tiếp cận các nguồn khách hàng từ đối tác đã kí Hợp đồng hợp tác với ACB để khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục kháchhàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ.
 • Là đầu mối hướng dẫn, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng
 • Thường xuyên liên lạc, tiếp xúc với khách hàng nhằm duy trì sự gắn kết giữa khách hàng và ACB; khai thác hiệu quả Khách hàng có liên quan từ Khách hàng hiện hữu.

3. Công tác hỗ trợ kinh doanh

 • Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với Khách hàng và khi được yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc, báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ: Đại học
 • Hiểu biết về hành vi tiêu dùng của khách hàng đặc biệt là trải nghiệm khách hàng về vay có thế chấp.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, bán hàng
 • Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic
 • Kỹ năng thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • Khả năng thích nghi với các thay đổi và sẵn sàng chủ động phát triển bản thân

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Fresh
Hà Nội
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hà Nội
Security code *

Apply