TMO - Giám Đốc Nghiệp Vụ Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN

TMO - Giám Đốc Nghiệp Vụ Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu, đánh giá quy trình vận hành/kinh doanh hiện tại, nhận diện các lỗ hổng, điểm yếu dẫn đến các vấn đề về hiệu quả/chất lượng
 • Đánh giá, đưa ra các đề xuất/giải pháp và triển khai các thay đổi liên quan đến quy trình bán hàng/vận hành
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng, thiết kế quy trình chi tiết và triển khai trên các hệ thống công nghệ, đánh giá kết quả triển khai đảm bảo hiệu quả như thiết kế ban đầu đề ra
 • Chuẩn hóa và nâng cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng, tăng hàm lượng công nghệ trong các quy trình, công cụ quản lý bán hàng
 • Xây dựng, phát triển hệ thống thu thập/ghi nhận thông tin về hiệu quả bán hàng của lực lượng bán
 • Thiết lập các hệ thống báo cáo quản trị hiệu quả bán hàng để đo lường, phân tích và làm cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh
 • Phối hợp các bên liên quan xây dựng khung chương trình nâng cao năng lực cho các vị trí bán hàng, dịch vụ và triển khai đào tạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ
 • Có kiến thức chuyên môn về quy trình bán hàng, quản lý hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply