HO - Chuyên viên Phân tích hoạt động kinh doanh - Trung Tâm Thẻ

HO - Chuyên viên Phân tích hoạt động kinh doanh - Trung Tâm Thẻ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Cập nhật, tổ chức, sắp xếp và phân tích số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ và đại lý.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh của Trung tâm thẻ và báo cáo tới Trưởng Bộ phận, Ban Giám đốc, Khối Khách hàng cá nhân.
 • Thực hiện phân chia thu nhập chi phí cho các đối tác/ đơn vị có liên quan.
 • Thực hiện công tác báo cáo thống kê về Thẻ và Đại lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan chức năng, tổ chức Thẻ cũng như cung cấp thông tin Thẻ, Đại lý cho các đơn vị nội bộ của Ngân hàng.
 • Thu nhập số liệu nhằm định dạng được phân khúc khách hàng cho phù hợp với từng loại sản phẩm thẻ.
 • Lập các báo cáo phân tích kinh doanh của TTT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ Học vấn:

 • Học vấn: Đại học;
 • Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Ngân hàng

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan:

 • Kiến thức cơ bản về pháp lệnh, nghị định của Ngành và của Chính phủ liên quan đến kinh doanh tiền tệ và các quy định NHNN về thẻ tín dụng;
 • Có kiến thức về nghiệp vụ thẻ.

3. Các Kỹ Năng:

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Kỹ năng theo dõi và thực hiện tốt các công việc được cấp trên phân công;
 • Kỹ năng phân tích và đề xuất các ý kiến phát triển trong hoạt động của bộ phận;
 • Kỹ năng kết hợp và hỗ trợ tốt với các phòng ban;
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc;
 • Ngoại ngữ: Trình độ C trở lên;
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo Microsoft Word và Excel;
 • Có khả năng giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan:

 • Chuyên viên: ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thẻ;
 • Nhân viên: ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thẻ.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có:

 • Chủ động, có sáng kiến trong công việc;
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao;
 • Cẩn thận và nhiệt tình trong công việc;
 • Năng động và nhạy bén trong công việc;
 • Có óc cầu tiến, khả năng học hỏi và tiếp thu cái mới.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển