HO - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý hiệu quả công việc

Mô tả công việc:

- Quản lý sự thay đổi của BSC và công cụ đánh giá nhân viên:

+ Phân tích, đánh giá sự phù hợp của BSC và công cụ

+ Trực tiếp làm việc với các bên liên quan nhằm triển khai và giám sát các nội dung thay đổi được phê duyệt

- Triển khai chính sách, quy trình quản lý kết quả công việc cho toàn hàng

- Đầu mối tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác đánh giá thành tích đơn vị và nhân viên

- Xây dựng các báo cáo, đánh giá về kết quả công việc

- Hoàn thành các công việc do cấp trên trực tiếp giao (nếu có)

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ Học vấn

 • Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học
 • Chuyên ngành (Majors): Toán tin, tài chính.
 • Chứng chỉ (Licences):

- Ngoại ngữ: Toeic 500

- Tin học: Trình độ tin học loại C

- Các chứng chỉ liên quan đến BSC (nếu có).

2.Năng lực

2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:

 • Kiến thức về kinh tế, tài chính
 • Kiến thức cơ bản về công việc đánh giá kết quả làm việc
 • Kiến thức về toán học

2.2 Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng đánh giá, phân tích
 • Kỹ năng thuyết phục
 • Kỹ năng thuyết trình

3. Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Nhân viên: Tối thiểu 1 năm trong ngành nhân sự (mảng đánh giá thành tích) và lĩnh vực tài chính.
 • Chuyên viên: Tối thiểu 2 năm trong ngành nhân sự (mảng đánh giá thành tích) và lĩnh vực tài chính

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply