HO - Chuyên viên/Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm Thanh Toán (POS)

Mô tả công việc:

1/ Hỗ trợ lập kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh POS năm/quý/tháng tương ứng cho Toàn hệ thống, các Vùng, KPP.

2/ Kiểm soát các công việc kinh doanh POS tại Khối KHDN:

 • Hồ sơ và kết quả phát POS mới.
 • Chương thúc đẩy bán hàng, đề xuất các giảp pháp/chính sách bán hàng/marketing, chính sách chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý hiệu quả POS đang lắp đặt của toàn hệ thống.

3/ Góp ý quy trình, hợp đồng, tài liệu & chương trình marketing

 • Góp ý các quy trình, hợp đồng, tài liệu & chương trình marketing do hoạt động POS.
 • Kiến nghị các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ ACB. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác xử lý & thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan nhằm đảm bảo quy trình bán hàng

4/ Báo cáo

 • Tổng hợp và thực hiện các báo cáo về hoạt động POS

Yêu cầu công việc:

1/ Trình độ Học vấn:

 • Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, marketing, Công nghệ thông tin.

2/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Nghiệp vụ POS hoặc
 • Giải pháp chấp nhận thanh toán, công nghệ thanh toán.

3/ Các Kỹ Năng

 • Kỹ năng tổ chức và theo dõi tiến độ dự án.
 • Kỹ năng bán hàng/quản lý bán hàng
 • Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình

4/ Các Kinh nghiệm Liên quan

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm hoạt động phát triển thanh toán thẻ/ giải pháp thanh toán.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT phát triển ứng dụng thanh toán là một lợi thế.

5/ Các Phẩm chất Cá nhân Cần có

 • Năng động
 • Kiên trì/quyết tâm
 • Cẩn thận
 • Trung thực

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply