TMO - Giám Đốc Phát Triển Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent

TMO - Giám Đốc Phát Triển Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent

Trách nhiệm và phạm vi công việc

 • Hiểu Đề xuất Giá trị Khách hàng dành cho Khách hàng Giàu có và giúp nhóm dự án quảng bá những giá trị đó thông qua các hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng của Đối tác
 • Phối hợp làm việc giữa các Phòng ban của ACB để nâng cao nhận thức về đối tác, giúp đảm bảo các cuộc gặp gỡ khách hàng để trình bày năng lực của đối tác, hiểu rõ những khoảng trống của khách hàng mà đối tác có thể phù hợp và xác định cơ hội mở rộng danh mục chương trình cho dự án
 • Trau dồi và duy trì mối quan hệ với các Đối tác đồng thời phát triển các chiến lược để tăng doanh thu được tạo ra từ quan hệ đối tác
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc onboarding đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Nhận dạng nhu cầu dữ liệu, thứ tự dữ liệu và duy trì quan hệ
 • Tiến hành đánh giá hiệu suất đối tác thường xuyên để xác định xem đối tác đang thành công như thế nào, đảm bảo rằng dữ liệu của ngân hàng đang được sử dụng đúng cách và chia sẻ doanh thu đang được thanh toán hợp lý
 • Phối hợp chặt chẽ với Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh trong nhóm dự án để sử dụng dữ liệu có sẵn và thông tin chi tiết về đối tác / đối thủ cạnh tranh và ngành có liên quan để đưa ra chiến lược phát triển
 • Xác định và hỗ trợ các cơ hội mới để đạt hiệu quả và các phương pháp hay nhất cùng với nhóm Phát triển đối tác trong Khối Tài chính cá nhân
 • Xây dựng các tài liệu về chương trình để kể câu chuyện hoạt động hiệu quả cho các Chương trình hợp tác cùng đối tác
 • Phục vụ như người liên lạc giữa khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ để vun đắp mối quan hệ và tạo ra một quy trình làm việc liền mạch
 • Truyền đạt hiệu quả đề xuất giá trị, các công cụ và khả năng của ACB cho các Đối tác và phát triển các giải pháp / đề xuất chiến lược đáp ứng các mục tiêu của dự án

Yêu cầu cho vị trí

 • Yêu cầu bằng cử nhân trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh với tư cách là giám đốc phát triển kinh doanh, giám đốc kinh doanh hoặc vai trò có liên quan.
 • 3-5 năm với kinh nghiệm thương mại hoặc quan hệ đối tác phát triển khách hàng, quan hệ đối tác
 • Thành thạo Microsoft Office Suite như PPT, Excel (kiến thức về chức năng bảng tính bao gồm bảng tổng hợp, v-lookups, biểu đồ và đồ thị), Google Docs và Slack
 • Hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ với đồng đội và các bộ phận khác trong tổ chức.
 • Khả năng quản lý nhiều dự án đồng thời với mức độ tập trung cao
 • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản mạnh mẽ - có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và chính xác ở tất cả các cấp của tổ chức
 • Người tự chủ, có động lực cao và làm việc nhóm hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ được giao với sự giám sát tối thiểu và có thể thay đổi linh hoạt
 • Kỹ năng tìm kiếm tiềm năng chiến lược và phát triển kinh doanh mới
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
 • Hiểu biết về các số liệu hiệu suất bán hang và kinh doanh
 • Có khả năng thể hiện tốt với mọi người về những thành tựu đang xây dựng ở tại TMO-Dự án chuyển đổi mô hình kinh doanh cho khách hang giàu có
 • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân mạnh mẽ và khả năng phát triển các mối quan hệ hiệu quả với các bên cả nội bộ và bên ngoài

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply