IT - System Engineer

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận hệ thống máy chủ và tài liệu kỹ thuật kèm theo;
 • Giám sát họat động của máy chủ hằng ngày;
 • Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố (nếu có) cho các hệ thống;
 • Quản lý an ninh hệ thống: ngăn chặn các hành động truy cập và điều chỉnh hệ thống mà không được phép;
 • Thực hiện kiểm tra và bảo trì hệ thống vào cuối tháng hoặc cuối quý;
 • Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp tối ưu, các biện pháp tinh chỉnh cho cơ sở dữ liệu;
 • Thực hiện các công việc do Giám đốc/ Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng, Giám đốc giao;
 • Thực hiện các công việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống để nâng cao khả năng vận hành, xử lý;
 • Biên soạn các tài liệu kỹ thuật vận hành, các quy trình, các quy định.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
 • Có 3 năm kinh nghiệm chuyên sâu về hệ thống;
 • Có bằng cấp về quản trị hệ thống Unix, Oracle;
 • Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống và cơ sở dữ liệu;
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng;
 • Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.;;
 • Có khả năng làm việc với nhóm tốt.

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
CNTT
Experience
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply