HO - React JS Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Làm việc với nhân viên nghiệp vụ để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu.
 • Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nhân sự cũng như nhân viên toàn hệ thống trong việc sử dụng các tính năng, các phân hệ của hệ thống quản trị nhân sự. Xây dựng tài liệu phục vụ cho quá trình bảo trì. 
 • Phối hợp với các đối tác nội bộ và các đối tác thuê ngoài để thực hiện các yêu cầu phát triển hệ thống đã được phê duyệt.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin như tin học, toán tin, thông tin kinh tế, toán kinh tế, toán ứng dụng, hệ thống thông tin quản lý,…
 • 0-2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan trong ngành công nghệ thông tin về nhân sự.
 • Hiểu và nắm rõ về quy trình phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm.
 • Kỹ năng tư vấn giải pháp, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ.
 • Nắm rõ ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình, ưu tiên có kinh nghiệm lập trình Python.
 • Có kinh nghiệm về HTML/CSS/JS, hiểu biết về các framework front-end là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Oracle.
 • Hiểu biết về tối ưu tốc độ query, tối ưu database.
 • Có kinh nghiệm sử dụng và phát triển hệ thống quản trị nhân sự là lợi thế.
 • Hiểu biết về AWS, Azure hoặc Google Cloud là lợi thế.
 • Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng phân tích, tư duy logic.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến.
 • Kỹ năng nghiên cứu.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply