HN - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ

HN - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ

Mô Tả Công Việc

1. Thường xuyên làm việc & trao đổi với các KPP về tình hình kinh doanh thẻ của đơn vị và kế hoạch thúc đẩy phát hành thẻ mới.

2. Tiếp nhận thắc mắc, yêu cầu hổ trợ từ kpp trong quá trình phát triển thẻ tại kpp cũng như nhanh chóng giải quyết các vấn đề có liên quan.

3. Đề xuất và triển khai thực hiện các dự án kinh doanh (như: hoạt động thi đua bán hàng, hoạt động marketing, chính sách động viên bán hàng….) nhằm tăng năng suất phát hành thẻ tại KPP và Telesales.

4. Làm báo cáo bán hàng (phát hành thẻ KPP / Telesales) định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý.

5.  Tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất của Phòng Kinh Doanh / Bộ phận QLKD Thẻ tại KPP & Telesales và TTT khi có yêu cầu.

6. Giám sát & hổ trợ kpp cải thiện tình hình nợ quá hạn thẻ tại từng kpp.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn. Educational Qualifications

 • Học vấn : Đại học

 • Chuyên môn nghiệp vụ : Các ngành kinh tế, thương mại.

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan. Relevant Knowledge/ Expertise

 • Hiểu biết về các sản phẩm thẻ ngân hàng, dịch vụ chấp nhận thẻ và các qui trình, qui định về thẻ.

 • Hiểu biết về các quy chế, quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước và của ACB về hoạt động kinh doanh Thẻ ngân hàng và dịch vụ chấp nhận thẻ.

 • Hiểu biết Luật dân sự, Luật tổ chức tín dụng.

3. Các Kỹ Năng. Skills

 • Thành thạo vi tính văn phòng.

 • Tối thiểu chứng chỉ tiếng Anh trình độ C.

 • Kỹ năng giao tiếp.

 • Kỹ năng tổ chức công việc.

 • Kỹ năng thuyết trình.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan. Relevant Experiences

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công việc bán hàng, hổ trợ bán hàng.

 • Có kinh nghiệm quản lý số liệu ít nhất 1 năm.

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có. Personal Characteristic

 • Cam kết, kiên trì/ quyết tâm, năng động.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Fresh
Hà Nội
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hà Nội
Security code *

Apply