TMO - Giám Đốc Phân Tích Thị Trường Kênh Thay Thế

TMO - Giám Đốc Phân Tích Thị Trường Kênh Thay Thế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Xây dựng và quản trị danh sách các khu vực tiềm năng trên toàn quốc, theo dõi mạng lưới khai thác của hệ thống ACB và đối thủ cạnh tranh.
 • Xây dựng dữ liệu về quy mô dân cư, phân khúc khách hàng, giá trị bất động sản… của các khu vực tiềm năng/ các dự án phát triển bất động sản.
 • Xây dựng mô hình phân tích đánh giá và định vị các khu vực tiềm năng để triển khai Kiosk self-service tại từng thời kỳ.
 • Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với mức độ tiềm năng của thị trường.
 • Phối hợp cùng các bên có liên quan trong việc đánh giá mức độ phù hợp của địa điểm đặt Kiosk với mô hình kinh doanh.
 • Đóng vai trò đầu mối trong việc đề xuất các yêu cầu về dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc nghiệp vụ phân tích
 • Đánh giá các vấn đề, điểm cần cải thiện và đề xuất dựa trên kết quả phân tích.

KỸ NĂNG CẦN CÓ:

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng/triển khai chiến lược phát triển mạng lưới bán lẻ.
 • Am hiểu về mô hình tài chính, quản trị hiệu quả tài chính, phân tích kinh doanh.
 • Am hiểu thị trường và xu hướng phát triển loại hình dự án bất động sản để ở.
 • Am hiểu sản phẩm ngân hàng.
 • Có kiến thức về phương pháp luận phân tích mô hình kinh doanh và phương án kinh doanh các sản phẩm ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, thống kê tổng hợp số liệu, tư duy kinh doanh.
 • Có khả năng diễn giải dữ liệu, kết quả, báo cáo phân tích bằng ngôn ngữ kinh doanh.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
 • Có tới thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Có kinh nghiệm phân tích/lập phương án kinh doanh
 • Đã từng công tác tại các bộ phận/phòng ban có liên quan đến Chiến lược phát triển mạng lưới là một lợi thế.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply