TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Kênh Thay Thế (Kiosk)

TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Kênh Thay Thế (Kiosk)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thiết kế mô hình bán hàng và dịch vụ chi tiết tại kênh Kiosk bank.
 • Thiết kế chi tiết các quy trình tiếp nhận, quản lý sự rời bỏ của khách hàng đối với mô hình Kiosk bank.
 • Thiết kế chi tiết các quy trình hướng dẫn, tư vấn bán hàng hợp kênh/đơn kênh đối với mô hình kiosk bank để đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Thiết kế chi tiết quy trình dịch vụ phù hợp với mô hình bán, mô hình vận hành và các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của kiosk bank.
 • Quản trị hiệu quả và nhận diện vấn đề khi triển khai các mô hình/quy trình tại kiosk bank được thiết kế/cải tiến.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong ngân hàng để phát triển thêm các tính năng liên kết với Kiosk bank.
 • Thực hiện các công việc khác được giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về quản trị dự án
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Am hiểu về Agile và đã từng tham gia các dự án chuyển đổi là một lợi thế.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply