HO - Chuyên viên dự án trường học - bệnh viện

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Lập kế hoạch phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện công việc hằng ngày một cách hiệu quả, lập kế hoạch dự phòng cho những tình huống đột xuất.
 • Xác định cách thức tiến hành thu thập thông tin, chuẩn bị báo cáo đúng thời hạn
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển cá nhân và nhóm
 • Hướng dẫn , đào tạo giúp đồng nghiệp phát huy thế mạnh thông qua những kế hoạch đào tạo và phát triển dài hạn; Đưa ra những hướng dẫn, phản hồi thức hợp và giám sát việc thực hiện. Tập trung vào việc phát triển con người thật sự, chứ không chỉ là các khóa đào tạo lý thuyết
 • Thực hiện báo cáo định kỳ tiến độ bán hàng
 • Hỗ trợ, tiếp nhận thông tin từ KPP trong các hoạt động vân hành nội bộ liên quan đến hoạt động thu chi hộ Trường học, BV
 • Hỗ trợ xây dựng các công cụ, cẩm nang bán hàng, soạn thảo bản tin nội bộ truyền thông về hoạt động liên kết và kinh doanh qua các kênh đối tác
 • Hỗ trợ xây dựng và cải tiến quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ
 • Đánh giá, đề xuất các giải pháp đối với các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động và thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên nghành Luật, QTKD, Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực liên quan
 • Kiến thức về phát triển đối tác hệ sinh thái, Quản trị rủi ro, luật liên quan đến đối tác, phân tích đánh giá đối tác
 • Ngoại ngữ: giao tiếp văn phòng
 • Tác phong chuyên nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đọc lập và theo nhóm
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply