IT - Chuyên Viên Tích Hợp & Dự Phòng

IT - Chuyên Viên Tích Hợp & Dự Phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu dự phòng trong ngày.
 • Thực hiện việc quản trị cơ sở dữ liệu: quản trị an ninh, hoạt động, thực hiện tích hợp và tối ưu.
 • Tư vấn và bảo trì cơ sở dữ liệu: tổ chức công việc, giám sát và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm.
 • Tiến hành tạo và cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ thử nghiệm và đào tạo.
 • Tham gia phát triển, triển khai và tích hợp các giải pháp công nghệ, ứng dụng vào hoạt động ngân hàng
 • Thường xuyên nghiên cứu để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về mặt cơ sở dữ liệu oracle và các loại cơ sở dữ liệu khác: SQL server, My SQL.
 • Thực hiện kiểm tra và bảo trì hệ thống: đề xuất và thực hiện các bản vá lỗi, nâng cấp cơ sở dữ liệu, báo cáo về mặt cơ sở dữ liệu cho các cấp quản lý.
 • Thực hiện việc sửa lỗi, giải quyết sự cố khi xảy ra.
 • Biên soạn các tài liệu kỹ thuật vận hành, các quy trình, các quy định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 •  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin
 • Có bằng cấp về quản trị hệ thống Unix, Oracle
 • Có 3 năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về hệ thống và cơ sở dữ liệu
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng
 • Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc với nhóm tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm.
 • Năng động, nhiệt tình, không ngại khó.
 • Trung thực, cẩn thận, chính xác.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply