HO - GDBP Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động & Quản Lý Rủi Ro Quy Trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Đảm bảo duy trì động lực và sự hợp tác của các cá nhân trong BP nhằm đạt được mục tiêu chung, đồng thời duy trì động lực và sự hợp tác với các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý rủi ro hoạt động, giải quyết các xung đột lợi ích và sự lôi kéo nhân sự tài năng của các công ty, ngân hàng khác.
 • Thúc đẩy động lực tự đào tạo của các nhân sự lâu năm theo sự thay đổi của công nghệ, rủi ro mới và chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
 • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho các chức danh phù hợp với năng lực của từng cá nhân.
 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ rõ ràng.
 • Bảo đảm phát triển và duy trì văn hóa quản lý rủi ro hoạt động phù hợp với văn hóa của ACB, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh trong điều kiện những biến động về nhân sự của các kênh phân phối và các đơn vị nghiệp vụ trong ngân hàng.
 • Hiểu rõ về lợi nhuận và những rủi ro có liên quan trong các hoạt động của ACB.
 • Lồng ghép việc đánh giá rủi ro vào thiết kế sản phẩm, các quy trình và cảnh báo sớm rõ các hậu quả nếu có lỗi hoặc sai sót/sai lệch theo các tiêu chuẩn đặt ra.
 • Nghiên cứu, phân tích, dự báo các diễn biến về kinh tế vĩ mô, tình hình tài chính ngân hàng. Xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngành hoặc các ngành tương đương để ứng dụng cho hoạt động quản lý rủi ro của ngân hàng.
 • Thiết lập các yêu cầu dữ liệu và quy trình xác định các nguyên nhân mới, dữ liệu mới theo biến động của sản phẩm, khách hàng và thị trường.
 • Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tổ chức hướng dẫn đối với các chính sách quan trọng, có kiểm tra, giám sát thực hiện theo định kì để có điều chỉnh phù hợp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Quản trị, Kiểm toán, Thống kê, Ngân hàng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí này hoặc tương đương.
 • Từng làm QLRR tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, hoặc các tổ chức quốc tế; Kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính.
 • Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế liên quan đến Quản trị rủi ro, ACCA.
 • Có kiến thức về quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Kiến thức về các quy định luật pháp liên quan.
 • Kiến thức về các khung/chính sách quản lý rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế.
 • Hiểu biết về các công cụ quản lý rủi ro hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 • Kiến thức về các chính sách, sản phẩm của ngân hàng.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.
 • Kỹ năng phân công và giao việc.
 • Kỹ năng quản lý kết quả công việc.
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và động viên nhân viên.
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát triển đội nhóm.
 • Kỹ năng đọc và giao tiếp tiếng Anh tốt.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply