TMO - Giám Đốc Phát Triển Giải Pháp Đầu Tư Affluent

TMO - Giám Đốc Phát Triển Giải Pháp Đầu Tư Affluent

Mô Tả Công Việc 

 • Phối hợp cùng các bộ phận sản phẩm tài chính của ngân hàng để tinh chỉnh/phát triển các tính năng sản phẩm đầu tư cho hội viên Privilege theo định hướng phát triển định vị giá trị cho khách hàng Affluent
 • Giám sát quá trình phát triển và đảm bảo tuân thủ lịch trình và khung thời gian.
 • Theo dõi xu hướng thị trường và thông tin đối thủ để xác định các lĩnh vực tiềm năng cho việc phát triển các sản phẩm tài chính đầu tư mới hoặc các tính năng liên quan cần bổ sung/tinh chỉnh.
 • Xác định chính sách giá phí và định vị sản phẩm đầu tư cho các tiểu phân khúc mục tiêu đã xác định.

Yêu Cầu Công Việc 

 • Vị trí này yêu cầu một cá nhân có chí hướng cao, đam mê các lĩnh vực phát triển giải pháp tài chính. Nhân viên sẽ hoạt động với sự giám sát hạn chế của người quản lý và sẽ phụ thuộc nhiều vào sự đánh giá độc lập trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ
 • Có am hiểu chuyên sâu về các sản phẩm trong dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Việt Nam và liên tục cập nhật được các xu hướng mới về giải pháp tài chính cho dịch vụ Ngân Hàng Ưu Tiên trong khu vực.  
 • Có khả năng tự định hướng và tính tự tổ chức cao
 • Khả năng giao tiếp và hoạt động chuyên nghiệp với tất cả các cấp nhân sự và các đối tác kinh doanh trong toàn tổ chức.
 • Hiểu cách trình bày các tính năng và lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho những khách hàng có nhu cầu khác nhau.
 • Quen thuộc với nhiều khái niệm, thực hành và thủ tục của lĩnh vực này.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, và Marketing
 • 7 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển và quản lý giải pháp đầu tư trong tổ chức tài chính hoặc ngân hàng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply