TMO - Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng

TMO - Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng

Mô tả công việc

 • Tham mưu xây dựng các tiêu chí để xác định các phân khúc, tiểu phân khúc Khách hang Non Aff
 • Nghiên cứu, phân tích nhằm đề xuất nhận diện đặc điểm, nhu cầu của phân khúc KH Non Aff và xác định tiềm năng phát triển của phân khúc với dữ liệu trong và ngoài ACB
 • Đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của phân khúc
 • Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hang và xây dựng chân dung khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu,hành vi, tiềm năng, cơ hội, các yêu cầu về giá của phân khuc và mức độ cạnh tranh trên thị trường
 • Phối hợp đề xuất, xây dựng giải pháp Vay mua nhà cho phân khúc, đặc biệt là giải pháp vay mua nhà dựa trên am hiểu sâu đặc điểm của phân khúc.
 • Phối hợp xây dựng và quản trị các giải pháp đầu ra phù hợp với phân khúc dựa trên sự am hiểu khách hàng
 • Phối hợp đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về chương trình kinh doanh, sản phẩm, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi ro cho phân khúc phụ trách
 • Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các phân khúc, tiểu phân khúc trọng tâm

Yêu cầu công việc

 • Khả năng tương tác tốt với mọi người ở nhiều vai trò và cấp độ khác nhau trong và ngoài công ty.
 • Khả năng làm việc nhóm tốt với tính chủ động cao
 • Có kiến thức về xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, định vị giá trị
 • Có chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu am hiểu thị trường, am hiểu khách hàng
 • Có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu cơ bản
 • Kỹ năng phối hợp và theo dõi vượt trội; thể hiện khả năng đáp ứng thời hạn và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán.
 • Kỹ năng viết và trình bày tốt.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply