HO - Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát Định chế tài chính

HO - Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát Định chế tài chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm soát các giao dịch đi vay, cho vay liên ngân hàng, giao dịch trái phiếu, kinh doanh vàng và ngoại hối với các đối tác ĐCTC trên thị trường liên Ngân hàng phát sinh tại Hội sở.
 • Quản lý/lưu trữ hồ sơ kiểm soát giao dịch đi vay, cho vay liên ngân hàng, giao dịch trái phiếu với các đối tác ĐCTC phát sinh tại Hội sợ
 • Tham gia xây dựng/ góp ý các quy trình giao dịch giữa ACB với ĐCTC theo pham vi nghiệp vụ phụ trách.
 • Cập nhật hạn mức đối tác sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Thống kê báo cáo các sai sót phát sinh trong hoạt động kinh doanh vốn, vàng, ngoại hối và trái phiếu của Khối Thị trường tài chính.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, ...
 • Tiếng Anh tối thiểu văn bằng B
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm đối với chức danh chuyên viên, 1 năm kinh nghiệm đối với nhân viên.
 • Lĩnh vực: Nghiệp vụ thị trường tài chính. Kiến thức về tài chính, Ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên ngành về các sản phẩm tài chính và phái sinh trên thị trường tiền tệ.
 • Kiến thức pháp lý cơ bản về Luật các tổ chức tín dụng, các quy định của Ngành và Nhà Nước liên Kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội.
 • Khả năng làm việc độc lập.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 • Kỹ năng kiểm soát và tổ chức tốt trong công việc.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm tác nghiệp của ngân hàng (K+, KGR, Deal Tracker…)

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply