IT - Data Platform Design Project

IT - Data Platform Design Project

Dự án Data Platform Design Project là giai đoạn đầu tiên của chương trình Data Platform (Hệ thống nền tảng dữ liệu) nhằm thực hiện việc thiết kế toàn bộ giải pháp về dữ liệu lớn có thể triển khai được thông qua đối tác SI. Mục tiêu chính của dự án là đưa ra kiến trúc Data Platform hoàn chỉnh nhằm quyết định phương án triển khai phù hợp trong ngắn hạn và mô hình hệ thống Data Platfrom trong tương lai.

Nhu cầu tuyển mới nhân sự ngành Data ở 2 lĩnh vực sau:
1/  DataOps Engineer

2/ Data Engineer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia cùng CBI/HPE thiết kế/ đánh giá mô hình kiến trúc tổng quan/ triển khai thỏa mãn các yêu cầu để triển khai trên toàn bộ hệ thống của ACB.
 • Hiểu rõ từng thành phần trong kiến trúc Data platform.
 • Lựa chọn công nghệ triển khai từng giai đoạn/ thành phần trong Data platform. (Có trình bày nguyên nhân lựa chọn, so sánh đánh giá ưu/ nhược từng loại).
 • Thử nghiệm các công nghệ/ giải pháp lựa chọn trong quá trình thiết kế làm cơ sở cho báo cáo đánh giá kết quả hoàn thành dự án. 
 • Tổ chức triển khai công việc phát triển các thành phần trong Data platform.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên nghành: CNTT/ Data Management/ Information System hoặc các chuyên ngành tương đương
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí DataOps Engineer/ Data Engineer
 • Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL databases
 • Hiểu biết các công cụ big data như: Hadoop, Spark, Kafka, v.v
 • Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý luồng dữ liệu và quy trình làm việc như: Airflow, etc.
 • Có kiến thức về Google Cloud Service là một lợi thế
 • Có khả năng tự học, nghiên cứu các công nghệ mới ứng dụng vào công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc;
 • Kỹ năng quan sát, lắng nghe và phân tích nhu cầu dự án
 • Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply