TMO - Giám Đốc Am Hiểu Quy Trình Bán, Vận Hành & Công Nghệ KHDN

TMO - Giám Đốc Am Hiểu Quy Trình Bán, Vận Hành & Công Nghệ KHDN

Mô tả công việc:

 • Nghiên cứu, đánh giá quy trình bán hàng/quản lý bán hàng hiện tại, nhận diện các lỗ hổng, điểm yếu dẫn đến các vấn đề về hiệu quả/chất lượng.
 • Đánh giá, đưa ra các đề xuất/giải pháp và triển khai các thay đổi liên quan đến quy trình bán hàng/quản lý bán hàng/vận hành, quy trình phối hợp bán hàng giữa các chức danh của đơn vị kinh doanh tại kênh phân phối.
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng, thiết kế quy trình chi tiết và triển khai trên các hệ thống công nghệ, đánh giá kết quả triển khai đảm bảo hiệu quả như thiết kế ban đầu đề ra.
 • Chuẩn hóa và nâng cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng, tăng hàm lượng công nghệ trong các quy trình, công cụ quản lý bán hàng.
 • Tham gia xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm quản trị hoạt động bán hàng của lực lượng bán.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ dự án.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Am hiểu về ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng KHDN.
 • Có kiến thức chuyên môn về quy trình bán hàng, vận hành và công nghệ.
 • Có khả năng xây dựng văn bản quy trình, quy định.
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả.
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Hồ Chí Minh
Hội sở
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply