TMO - Giám Đốc Quản Trị & Thúc Đẩy Kinh Doanh Kênh Thay Thế

TMO - Giám Đốc Quản Trị & Thúc Đẩy Kinh Doanh Kênh Thay Thế

Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng concept hình ảnh thương hiệu kênh thay thế và quản trị việc triển khai hình ảnh thương hiệu trên thực địa.
 • Xây dựng các tiêu chí và cơ chế đánh giá chất lượng hình ảnh, tổ chức đánh giá và khắc phục các sự cố/hư hỏng về hình ảnh thương hiệu kênh thay thế trên toàn quốc.
 • Nghiên cứu phân tích các chương trình khuyến mãi/quảng bá/thu hút trên hệ thống kênh thay thế của các ngân hàng bạn.
 • Phối hợp phân tích thực trạng kinh doanh, xây dựng và đề xuất tổng thể các chương trình khuyến mãi/quảng bá/thu hút để thúc đẩy bán và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các mô hình ứng dụng kênh thay thế ở từng thời kỳ.
 • Quản trị việc thực hiện các chương trình thúc đẩy kinh doanh kênh thay thế và đánh giá kết quả thực hiện.
 • Xây dựng và quản trị ngân sách hàng năm cho các chương trình thúc đẩy kinh doanh và duy trì chất lượng hình ảnh thương hiệu.
 • Các công việc khác theo điều phối của Giám đốc dự án.

Kỹ năng cần có:

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và quản trị triển khai hình ảnh thương hiệu.
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng/triển khai các chiến dịch truyền thông/ marketing thúc đẩy bán.
 • Am hiểu về mô hình marketing kinh doanh.
 • Am hiểu thị trường và xu hướng tiếp thị hiện đại.
 • Am hiểu sản phẩm ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, thống kê tổng hợp số liệu, tư duy kinh doanh.
 • Có khả năng diễn giải dữ liệu, kết quả, báo cáo phân tích bằng ngôn ngữ kinh doanh.

Đào tạo & Kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Có kinh nghiệm phân tích/lập phương án tiếp thị .
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến hình ảnh thương hiệu.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply