TMO - Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai BSC KHCN

TMO - Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai BSC KHCN

Mô tả công việc

 • Xây dựng phương pháp luận của bộ BSC dành cho các chức danh NVKD KHCN
 • Thiết kế phương pháp giao chỉ tiêu kế hoạch và cơ chế ghi nhận, đánh giá BSC NVKD KHCN
 • Phối hợp xây dựng hệ thống/ chương trình để triển khai đánh giá BSC NVKD KHCN
 • Thiết kế và phối hợp xây dựng hệ thống/ chương trình để quản trị năng suất NVKD KHCN
 • Tổ chức các hoạt động để triển khai BSC (truyền thông, hướng dẫn, đào tạo, đánh giá, báo cáo ...)
 • Phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thiết kế, xây dựng, triển khai các giao phẩm của dự án để đảm bảo tính phù hợp, thống nhất với hoạt động và mục tiêu của ngân hàng
 • Làm việc theo nhịp hoạt động của dự án và thực hiện các công việc có liên quan trong phạm vi dự án

Yêu cầu cho vị trí

 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, …
 • Am hiểu về ngành ngân hàng, đặc biệt là mảng ngân hàng bán lẻ
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích
 • Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt một cách rõ ràng, hiệu quả
 • Có kỹ năng làm việc và giao tiếp với các bên liên quan, có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có kinh nghiệm về BSC và quản lý năng suất của lực lượng bán

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển