TMO - Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng Vay Mua Nhà

TMO - Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng Vay Mua Nhà

Mô tả công việc:

 • Làm việc với ban dự án và các Phòng ban liên quan để xây dựng, chuẩn hóa và số hóa quy trình vận hành tín dụng phục vụ cho nhu cầu dự án.
 • Phối hợp cùng Ban Dự Án xây dựng lộ trình số hóa quy trình tín dụng nội bộ
 • Phối hợp xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo kinh doanh phục vụ cho việc quản trị hiệu quả vận hành tín dụng theo yêu cầu từ dự án.
 • Theo dõi hiệu suất vận hành hệ thống và xem xét, đề xuất, áp dụng các công cụ mới

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành tập trung vào Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...
 • 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản trị và phân tích kinh doanh tối thiểu 3 năm.
 • Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng và quản trị quy trình tín dụng
 • Có kiến thức về phương pháp luận trong việc quản trị vận hành tín dụng
 • Có am hiểu chuyên sâu quy trình tín dụng các sản phẩm vay của ngân hàng
 • Kỹ năng phân tích, kỹ năng lập kế hoạch, thống kê tổng hợp số liệu, tư duy kinh doanh
 • Có khả năng diễn giải dữ liệu, kết quả, báo cáo phân tích bằng ngôn ngữ kinh doanh

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply