HO - Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng

HO - Chuyên viên Kiểm soát & Quản lý rủi ro Vận hành tín dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát chất lượng nghiệp vụ kiểm soát tại KPP;
 • Thiết kế quy trình vận hành sản phẩm tín dụng theo yêu cầu của đơn vị quản lý, ban hành sản phẩm, hướng dẫn chức danh vận hành tại KPP thực hiện các quy định của ACB liên quan đến chính sách tín dụng;
 • Phối hợp thiết kế, phát triển ứng dụng công nghệ để vận hành sản phẩm tín dụng của ACB, quản lý nghiệp vụ và hiệu suất chức danh vận hành tín dụng KPP;
 • Thu thập thông tin liên quan đến chất lượng nghiệp vụ vận hành tại KPP;
 • Thực hiện công việc trong quy trình tuyển dụng/bổ nhiệm/đào tạo... nhân sự thuộc quyềnquản lý tại KPP theo yêu cầu;
 • Phối hợp xây dựng quy trình nghiệp vụ liên quan.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN/luật các TCTD/thông tư, quy định, nghị định…);
 • Kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội;
 • Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ tín dụng của ACB;
 • Kiến thức về hoạt động vận hành tín dụng;
 • Kiến thức về hoạt động vận hành giao dịch - ngân quỹ;
 • Tiếng Anh (nói, viết) tương đương bằng C;
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, PowerPoint;
 • Kỹ năng làm việc độc lập;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;
 • Kỹ năng hướng dẫn và phối hợp nhóm;
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm tác nghiệp của ngân hàng (DNA, CLMS/LDOS, SCM,...).

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển