TMO - Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi (Multimedia Designer)

TMO - Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi (Multimedia Designer)

Mô tả công việc:

 • Góp ý để hoàn thiện kế hoạch truyền thông và sự kiện.
 • Tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch báo cáo với lãnh đạo.
 • Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông và sự kiện.
 • Đảm trách một số hạng mục về thiết kế của VP.Quản lý chuyển đổi (eNews, posm cơ bản,...).
 • Tương tác và làm việc với các phòng/ ban/ nhóm/ thành viên để hoàn thành nhiệm vụ. 
 • Thực hiện các hoạt động truyền thông kết nối thông qua các kế hoạch marketing và sự kiện từ Kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt. 

Yêu cầu công việc:

 • Thành thục sử dụng các phần mềm thiết kế: Adoble AI, Adobe Photoshop, Canvas,...
 • Có khả năng cơ bản về mặt xây dựng bài viết (content).
 • Khả năng vận hành và điều phối các hạng mục - sáng kiến truyền thông như: eNews, video clip mini game tương tác, mạng xã hội, quà tặng vật lý,...
 • Kỹ năng sử dụng Mircrosoft Office tốt, đặc biệt là MS Power Point, MS Word.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường truyền thông, tài chính, fintech.
 • Tối thiểu 2 năm về công việc thiết kế. 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển