The Next Banker 2023

The Next Banker 2023

The Next Banker 2023 chào đón các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học trên toàn quốc, đang theo học khối ngành kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2023 - 2024.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Chuyên ngành  *
Điểm trung bình tích lũy  *
Bạn mong muốn ứng tuyển khu vực nào?  *
Chỉ chọn khu vực bạn mong muốn nhất
Vị trí bạn muốn ứng tuyển  *
Lựa chọn vị trí phù hợp - BTC chỉ ghi nhận vị trí ứng tuyển cuối cùng
Cam kết tốt nghiệp năm 2023, 2024  *
Các bạn sinh viên năm cuối, học vượt có thể cam kết về thời hạn nộp bằng trong năm 2023
Thời gian mong muốn trải nghiệm  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply