HN - Giám đốc Khách hàng Cá nhân Vùng Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và triển khai kế hoạch kinh doanh của Vùng:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh mảng KHCN/ KHDN tại Vùng phụ trách phù hợp với chiến lược chung của ACB; phù hợp đặc điểm, tình hình và các cơ hội phát triển tại từng địa bàn và định hướng của Vùng.
- Hỗ trợ Giám đốc Vùng trong công tác tổ chức giao, nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Hội sở đến các đơn vị và nhân viên trong Vùng.
- Tổ chức, giám sát và quản lý việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh tại các đơn vị và đến từng nhân viên theo Vùng phụ trách.
- Tổ chức triển khai sản phẩm/ dịch vụ/ chiến dịch bán hàng đến từng đơn vị/ nhân viên phù hợp với đặc thù từng địa phương tại Vùng phụ trách,
- Nghiên cứu, phát triển các phương án nhằm nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh và hiệu suất làm việc tại Vùng phụ trách.

2. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, hỗ trợ bán hàng cho các đơn vị trong Vùng:
- Thiết kế các chương trình bán hàng và phương cách tiếp cận đối với từng sản phẩm, dự án theo khu vực
phụ trách và xây dựng các kế hoạch bán hàng nhằm đa dạng hóa và tối ưu hóa việc bán các sản phẩm
của ACB tại các đơn vị theo khu vực phụ trách.
- Phối hợp với các khối nghiệp vụ tại Hội sở để triển khai các chính sách liên quan: như về giá, sản
phẩm, hỗ trợ khách hàng.
- Cung cấp thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm
ACB đến những bộ phận có liên quan nhằm cải tiến và duy trì lợi thế cạnh tranh của ACB trên thị
trường.
- Tiếp nhận và đầu mối giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị liên quan trong quá trình
bán hàng.
- Hỗ trợ các Đơn vị trong việc chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận, xử lý và phảm hồi các ý kiến đóng góp
của các Đơn vị trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

3. Quản lý nhân sự:
- Hỗ trợ Giám đốc Vùng xây dựng và triển khai định biên nhân sự hàng năm cho các đơn vị trong Vùng
thuộc mảng phụ trách.
- Phối hợp trong các công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, đào tạo và định hướng phát triển đội
ngũ nhân sự bán hàng theo phân công/ ủy quyền.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế/ tài chính/ ngân hàng; Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:
 • Kiến thức về pháp luật ngân hàng (luật NHNN, luật các TCTD, thông tư, quy định, nghị định,…);
 • Kiến thức chuyên sâu về tín dụng;
 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ của ACB;
 • Kiến thức về quản lý bán hàng; Kinh nghiệm liên quan:
 • Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý cấp phòng/ bộ phận kinh doanh;

Các kỹ năng:

 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo;
 • Kỹ năng giáo tiếp hiệu quả;
 • Kỹ năng đàm phán;
 • Kỹ năng bán hàng;
 • Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ;
 • Ngoại ngữ: có khả năng nói, viết tiếng Anh lưu loát (tương đương trình độ B);
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng;

Yêu cầu khác:

 • Trung thực, liêm khiết, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, có tinh thần cộng tác.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Hà Nội
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển