HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Ưu Tiên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Định hướng, xây dựng chiến lược phát triển mảng Khách Hàng Ưu Tiên, phân tích đánh giá, nhận định thị trường, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, huấn luyện, quản lý hiệu quả triển khai.

 • Xây dựng chiến lược phát triển, lập kế hoạch và tổ chức triển khai kinh doanh mảng Khách Hàng Ưu Tiên của CN/PGD;
 • Quản lý hiệu quả kinh doanh mảng Khách Hàng Ưu Tiên của CN/PGD;
 • Quản lý đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự;
 • Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ quy định Ngân hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Năng lực

Kiến thức/ Chuyên môn

 • Kiến thức tổng quát về pháp luật ngân hàng (Luật NHNN, Luật các TCTD, ...);
 • Kiến thức về chân dung, nhu cầu và hành vi tiêu dùng của khách hàng phân khúc Affluent;
 • Kiến thức về quản trị trải nghiệm khách hàng;
 • Am hiểu về sản phẩm, quy trình, chính sách ngân hàng ưu tiên của ACB và đối thủ cạnh tranh;

Kỹ năng

 • Tư duy chiến lược, làm việc hướng đến kết quả;
 • Lập kế hoạch và quản lý thực thi (giao chỉ tiêu, giám sát, phản hồi, đánh giá, đào tạo và huấn luyện, ...);
 • Xây dựng và quản lý đội nhóm, tạo động lực, truyền cảm hứng;
 • Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;
 • Phân tích, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

2. Thái độ

 • Chuyên nghiệp, thân thiện;
 • Tích cực phối hợp trong nội bộ;
 • Sát sao với nhân viên trong hoạt động huấn luyện, phát triển;
 • Bản lĩnh, tiên phong, tính trách nhiệm;
 • Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển