HO - Giám Đốc Phòng Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh chung của Trung tâm

 • Phối hợp với giám đốc Bộ phận trong Phòng để xây dựng chiến lược kinh doanh mảng KHCN phù hợp với đặc thù địa bàn cũng như chiến lược chung của ACB

2. Quản trị hoạt động kinh doanh

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh:

 • Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Phòng phụ trách hàng năm;
 • Phối hợp với Ban Giám đốc Vùng trong việc giao chỉ tiêu đến Nhân viên;
 • Triển khai kế hoạch kinh doanh:Nhận chỉ tiêu kinh doanh do Tổng giám đốc giao và giao chỉ tiêu kinh doanh cho các Giám đốc kinh doanh trong Phòng 
 • Phê duyệt định hướng phát triển kinh doanh và tái đánh giá hàng tháng/quý
 • Định kỳ (tháng/quý/năm) phân tích và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, hiệu quả doanh thu và chi phí
 • Phối hợp với các Khối/ Phòng/ Ban tổ chức các hoạt động thúc đẩy kinh doanh

Quản lý hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng:

 • Nhận diện cơ hội, định hướng kinh doanh chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm
 • Quản lý chung chất lượng bán, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy định của Ngân hàng - Định kỳ xem xét vị thế cạnh tranh của ACB so với đối thủ cạnh tranh
 • Đề xuất, kiến nghị với Ban giám đốc và các đơn vị hội sở những cải tiến về chất lượng phục vụ, giải pháp phát triển/cải tiến sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của ACB trên thị trường
 • Theo dõi chặt chẽ các báo cáo kết quả kinh doanh, chiến dịch đang triển khai, hoạt động bán hàng của Vùng/ Cụm/ Đơn vị/ NVKD tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời đề xuất giải pháp, lên kế hoạch, định hướng hoàn thành kế hoạch
 • Thực hiện các hoạt động vinh danh nhân viên/ đơn vị/ cụm/ vùng có kết quả thực hiện vượt trội 
 • Báo cáo hiệu quả triển khai các hoạt động bán hàng lên Ban giám đốc

Phát triển năng lực:

 • Phát triển các bộ tiêu chuẩn năng lực, cấp độ năng lực cho lực lượng bán phù hợp từng thời kỳ
 • Quản trị lộ trình phát triển năng lực theo định hướng kinh doanh và lộ trình nghề nghiệp cho lực lượng bán
 • Phát triển các chương trình, nội dung đào tạo

3. Quản lý nhân sự

 • Phối hợp với Khối Quản trị Nguồn nhân lực xây dựng định biên nhân sự
 • Tham vấn cho Khối Quản trị Nguồn nhân lực về tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự
 • Tham gia công tác phỏng vấn tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự
 • Đánh giá và đề xuất lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân nhân tài

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: 

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng.

Các Kiến thức chuyên môn / Kỹ năng liên quan: 

 • Kiến thức tổng quát về pháp luật ngân hàng (Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật doanh nghiệp và Luật dân sự)
 • Kiến thức tài chính – ngân hàng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng
 • Kiến thức về bảo mật an toàn thông tin ngân hàng
 • Kiến thức về quy trình, sản phẩm, dịch vụ KHCN của ACB và đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích dữ liệu
 • Am hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng
 • Phân tích, tổng hợp và đánh giá
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và động viên nhân sự
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, giám sát, kèm cặp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Kinh nghiệm làm việc: 

 • Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực kinh tế/ tài chính/ ngân hàng trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển